" Một câu chuyện tuyệt vời có đoạn kết không giống như

À mình đoán được rồi...... Giấc mơ sẽ thành hiện thực..." 

"Sau khi đọc cuốn sách Tôi muốn chia sẻ câu chuyện này với cả nhà… tất cả các chi tiết.."

"Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đọc một cuốn sách online … Giờ thì chắc là tôi muốn xem sách ảnh động của câu chuyện tuyệt vời này…" 

Bấm để bắt đầu đọc