SchoolProject Banner.jpg
Club Virtasia Logo

MILLION TREES & MESSAGES

DỰ ÁN TRƯỜNG HỌC

sp 1.jpg

 

THẾ HỆ TÁI TẠO

 

Việc tái trồng rừng trên hành tinh sẽ không thể hoàn thành trong một hoặc hai năm, thậm chí một hoặc hai thập kỷ. Bây giờ nó là một vấn đề thế hệ.

Nó đã được chứng minh nhiều lần, nếu một người học được một kỹ năng hoặc một thói quen khi họ còn trẻ, thì nó sẽ hình thành trong suốt cuộc đời họ.

Dự án Trường học Million Trees & Messages nhằm thu hút sự tham gia của học sinh, sinh viên các trường phổ thông và đại học trên khắp thế giới, vào các dự án trồng rừng và trồng cây tại địa phương.

Học sinh sẽ bắt đầu các vườn ươm cây giống của riêng mình, từ số tiền mà họ huy động được từ việc gây quỹ hoặc các doanh nghiệp địa phương hỗ trợ.

Sau đó, sau khi gặp đại diện chính quyền địa phương để xin một khu đất công hoặc khu rừng hiện có nơi để trồng cây, trường học sẽ tổ chức các chuyến đi hàng tháng để trồng cây mới của họ.

Theo thời gian, học sinh sinh viên sẽ có được kỹ năng và kiến thức để quản lý tất cả các khía cạnh của việc bảo tồn, bảo hộ và quản lý rừng, điều mà họ sẽ tiếp tục thực hiện trong suốt cuộc đời.

Mangrove Forests 21.jpg
click%20MangroveForestEcopreneur%20VI_ed
bee10.jpg
Bee%20ClickToVisit%20VI_edited.jpg
Forests 3.jpg
Million%20Trees%20Click%20-%20VI_1618190