20200731-LOGO---CHARACTER.png

ÔNG LÃO KỂ CHUYỆN

Ông lão kể chuyện là người kể lại Truyện Xứ Virtasia. Trong mỗi tập của tổng số 36 tập phim, ông đóng vai trò kể câu chuyện cho một nhóm nhân vật trẻ em được diễn hoạt 3D. Các em sẽ tròn mắt lắng nghe câu chuyện.

 

Giọng đọc của Ông Lão Kể Chuyện là giọng của tác giả Truyện Xứ Virtasia, ông Paul Phillips.

 

BELLASINI

Bellasini là nhân vật chính trong Truyện Xứ Virtasia.

Là người yêu thiên nhiên, muông thú, cô bé là người thực sự tin vào sức mạnh của Giấc Mơ và Ước muốn.

Ở cả hai thế giới Virtasia và Reality, cô bé có nhiệm vụ đánh bại tên Glitch tham lam, và lần nữa tìm lại niềm tin vào Giấc Mơ và Ước muốn cho con người.

Chỉ đến lúc đó phép màu của Virtasia mới có thể thực sự được tìm lại

Bà là nhân vật có sức ảnh hưởng chính đến cuộc đời Bellasini. Bà chưa bao giờ mất niềm tin vào sức mạnh của những giấc mơ và ước muốn. Bà giữ niềm tin bằng cách kể cho Bellasini nghe những câu chuyện hay tuyệt hàng ngày sau giờ lên lớp của cô bé.

Từng chút một, Bà đã chuẩn bị đủ hành trang cho Bellasini tới ngày cô bé, Công Chúa được sinh ra bởi Hai Thế Giới, đi cứu lấy xứ Virtasia và xứ Reality thoát khỏi tên Glitch tham lam, và tìm lại phép màu của Virtasia.

BOOK

Book là nhân vật rất đặc biệt. Chú không chỉ là một quyển sách thông thường để mở ra đọc. Chú thực chất là một kho trữ thông tin. Các trang sách của chú chứa tri thức về tất cả mọi thứ từng được viết ra, bởi mỗi người trong chúng ta, ở mọi thế giới.

Tuy nhiên, chú thuộc về Nàng Công Chúa được sinh ra bởi hai thế giới, và dĩ nhiên đó là Bellasini. Do đó chỉ có Bellasini mới có thể triệu tập Book, bất cứ khi nào cô bé muốn biết câu trả lời cho một câu hỏi của mình trong hành trình tại Virtasia.

ZAC

Zac is a very mischievous little bird in Virtasia, who funnily enough requires a propeller on his hat to fly.

He becomes Bellasini’s guide and companion in Virtasia.

He is constantly bantering with Book, as he guides Bellasini through the mysterious lands of Virtasia.

An adorable little bird, which the entire family will fall in love with.

GLITCH

Glitch is the greedy villain of Virtasia. He took over the throne of Virtasia, when the King left to search for his long lost Queen. Now Glitch wants to also rule Reality. Bellasini and Gran are out to stop him, and take back the throne.

WIZARD OF WISDOM

The Wizard of Wisdom, or the Wiz as Bellasini likes to call him, lives in the Library of Life, which is full of the Lifelogs, of every person who has ever lived in both Reality, and Virtasia.

 

The Wizard is the little voice we all here in our head from time to time,  giving us advice:

CLINT & MOTHER

Clint is a little boy Bellasini meets on her way to school each day, who unfortunately has cancer; so he is not very well. However he loves to feed the animals of the forest each day with Bellasini.

Keep reading there is a happy ending for Clint.

GEMMA

Gemma is Bellasini's best friend. She is always there when Bellasini needs help.

She is known as the Movie Star at school because she always keeps up with all the gossip about movie stars on social media. 

Ms. CRABTREE

Ms. Crabtree is the school Librarian.

 

She dislikes computers and believes things were so much better in her days without them. 

THE KING

The King of Virtasia was the love of Gran's life.

 

He stepped down from his throne to go searching Virtasia far and wide for his Queen 

THE DRESS of DREAMS

Residing in the Resting Place of Magic

There is said to be enough magic woven into the treads of the Dress of Dreams to grant all the wishes of the world

MELISSA & WORM

Glitch's two computer viruses which he has unleashed upon Realities Computer systems.

They are mischievous not bad characters

THE ROBOTS

The Robots work in Techtasia 

They work for who every controls them. 

Who will final control them.